El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima el recurs interposat pel CIRE i confirma les mesures cautelars que impedeixen la retirada del Monument a la Batalla de l’Ebre

 

Tortosa, 7 de juliol de 2022 

El TSJ de Catalunya ha dictat Sentència en relació a les mesures cautelars adoptades pel Jutjat 
Contenciós Administratiu nº 2 de Tarragona. 

La resolució desestima el recurs interposat pel CIRE contra la interlocutòria de 8 de juliol de 2021 pel que 
s’acordava la suspensió cautelar de l’execució de la llicència d’obra major per a la retirada del monument. 

La Sentència conclou, entre d’altres, que la retirada del monument no respon a un interès particular, com 
afirmava el CIRE, sinó que afecta a “la protecció del patrimoni cultural” i acull els arguments esgrimits pel 
COREMBE, això és, “l’impossible restitució del monument al seu estat primitiu”, recordant que el 
monument té caràcter artístic en tota la seva extensió. 

Des del COREMBE celebrem la notícia i agraïm les mostres de suport dels veïns i veïnes de Tortosa, si bé 
mostrem cautela fins que es resolguin tots els procediments judicials iniciats en defensa del Monument i, en definitiva, del patrimoni cultural dels tortosins i tortosines.
  corembetortosa@gmail.com