El passat és història, el futur imaginació

Joan Otero:
"Tombar, destruir, eliminar, etc.., és lo simple. Sols descansen egoismes efímers que anteposen el 'jo' al 'natros', els que viuen el 'passat', s’agronxen en el “present” i no veuen el 'futur', i que no volen deixar a les generacions venideres un exemple de transformació d’una societat. ".